Detacheren

Detacheren

 

Naast uitzenden, bestaat er ook de mogelijkheid via Worq.nl gedetacheerd te worden. Dat betekent dat je in dienst komt van Worq.nl en dat jij tewerk gesteld wordt bij de opdrachtgever voor een bepaalde periode. Afhankelijk van het soort opdracht kan deze periode verlengd worden.

Ook kan het zijn dat je direkt bij een organisatie hebt gesolliciteerd, maar via Worq.nl wordt gedetacheerd, vanuit de wens van het betreffende bedrijf of jouw eigen wens. Wij nemen dan het werkgeverschap over van de opdrachtgever. Hieronder valt niet alleen de salarisbetaling, maar ook de loopbaanbegeleiding, scholingstrajecten arbeidsvoorwaarden en urenregistratie. Jij wordt onder dezelfde condities tewerk gesteld als werknemers met een dienstverband direkt bij de opdrachtgever.

Een groot voordeel is dat wij tijdig signaleren wanneer de werkgelegenheid voor jou afneemt of helemaal stopt en begeleiding je meteen naar nieuw werk.